Børn og ansatte

Taastruphøj har p.t 2 børnehavegruppr og 1 vuggestuegruppe. I børnehaverne er der plads til 23

børn i alderen 3-6 år på hver stue samt vuggestuegruppe med plads til 12 børn i alderen 0-3 år.

Der er et dagligt tæt samarbejde mellem stuerne. Flere gange om ugen planlægges der aktiviteter på tværs af grupperne og i hverdagen må børnene som udgangspunkt frit bevæge sig mellem stuerne.

 

Personalet i Taastruphøj består af både pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælper. Vi tilstræber, at der er pædagogisk uddannet personale tilknuttet alle børnegrupper.

Derudover har institutionen pt. fået bevilget ressourcepædagogiske timer til, at understøtte arbejdet med børn i udsatte positioner.

Desuden har vi ansat en køkkenassistent samt rengøringspersonale og gårdmand.

Ialt er der p.t 12 ansatte i Taastruphøj.