Profil

 

Pædagogik:

Pædagogik foregår i samspillet mellem mennesker og er en vigtig inkluderende faktor i vores daglige arbejde med børnene.

ICDP (international Child Development Programme) er et internationaæt forebyggelsesprogram, hvor det relationelle forhold er i fokus og meget centralt for dit barn, så det kan opleve sig inkluderet.

 

For at kvalificere det pædagogiske arbejde bruger vi også metoder, der egner sig til at analysere vores praksis. Dit barn skal opleve, at hun/han deltager i og bidrager til fællesskabet og udvikler et positivt selvbillede med tro på eget værd og egne evner. Med andre ord skal dit barn opleve sig inkluderet.

Her bruger vi SP-analysemodellen.

 

I vores daglige arbejde er vi optaget af:

  • Sprog, kommunikation og socialisering.
  • Forudsigelighed og tydelighed.
  • Anerkendende relationer.
  • Det nære og respekfulde forældresamarbejde.
  • Det tværfaglige samarbejde i området.
  • Pædagogisle læreplaner.
  • Trivsel og det gode arbejdesmiljø'Dokumentation af det pædagogiskr arbejde og læring. 

Sprog:

Vi har særligt fokus på børnenes sproglige udvikling og sprogtilegnelse. Alle bøtn får tilbud om en sprogtest, når de bliver 3,4 år. der ud over vurderer vi alle to-sprogede børn flere gange i løbet af deres tid i børnehaven. Vi forsøger at tilrettelægge vores dagligdag på en måde, der tilbyder børnene et stimulerende sprogligt miljø, ligesom vi altid har et tæt samarbejde med barnets forældre omkring tiltag, der understøtter den sproglige udvikling. I den forbindelse har område 4 udviklet en "handleplan for læsning".

Sprog er "nøglen" til at kommunikere med omverden. I børnehaven forsøger vi at skabe en hverdag hvor barnet møder sproget og skriftsproget på mange alsidige måder. Vi taler med børnene på en måde, der er præget af interesse og nærvær. Desuden ved vi, at den sproglige udvikling hænger sammen med barnets muligheder for at udvikle sanser og bevægelser. Det betyder vi dagligt leger med sange, læser, rim og remser m.m.

 

STROF- en pædagogiske metode:   

En del af vores pædagogiske grundlag og værdier tager afsat i STROF-metoden, der er udviklet af Lars Gustafsson, som en model for det pædagogiske arbejde.

Vi ved, at vores børn har et grundliggende behov for en forudsigelig og tryg hverdag, der er præget af genkendlighed og rutiner. Det giver børnene overskud til at fordybe sig og til at lære nyt,- både om sig selv og om andre. Vi ved, at børnene har brug for tid og nærværende voksne  og at forældrene har en afgørende rolle i barnets liv.

 

S=Struktur. 

T=tid til samtale.

R=Ritualer.
O=Organiseret leg.

F=Forældre samarbejde.