foraeldre info

Forældresamarbejde:

Det er vigtigt at alle forældre og andre familiemedlemmer føler sig velkomne og bliver mødt med respekt, anderkendelse og varme. Vi vil gerne have, at forældrene kommenterer det pædagogiske arbejde og det skal være muligt, at komme med både positiv og negativ kritik.

Vi vil, i det omfang det kan lade sig gøre, imødekomme de ønsker og behov, den enkelte familie måtte have.