Pædagogisk læreplan

Læreplaner er det fundament, der danner grundlag for vores pædagogiske refleksion og praksis. I 2014 blev der udviklet et fælles læreplanskoncept i Høje Taastrup kommune, der åbner mulighed for digitalisering og sparring på tværs. Vores faglige og pædagogiske tilgang til læreplanen er, at børns læring skal bygge på hensynet til det enkelte barns udvikling og personlighed og samtidig tage udgangspunkt i et fællesskab til glæde for alle.

 

Den pædagogiske læreplan skal indeholde følgende temaer:

  • Social kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
  • Barnets alsidige personlighedsudvikling

For at kvalificere fokuspunkter i læreplansarbejdet, har vi gennem systematisk og pædagogisk analyse af børnenes behov iværksat passende tiltag.

Vi har løbende evaluering af vores pædagogiske arbejde og har øje for de tegn på læring som børnene udviser.